IBOK - interentowa platforma e-usług

Strona główna

Witaj na stronie Internetowego Biura Obsługi firmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o..

Witaj na stronie Internetowego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.
logo regulamin zwik

IBOK
Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK) zostało utworzone w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w celu poszerzenia kontaktu z Klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

Program IBOK jest bezpłatnym serwisem, przy pomocy którego Klient Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., zwany dalej Spółką może w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, obejrzeć wystawione faktury, przesłać do naszej Spółki wiadomość/opinię/komentarz/reklamacje, podać stan licznika.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką, zostaje zawarta automatycznie, z każdym Klientem, który zaakceptuje warunki zapisane w regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Z programu IBOK ( strefa klienta) mogą korzystać wszyscy Klienci Spółki, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków lub umowę na odbiór nieczystości ciekłych,
 • zaakceptowali regulamin IBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w § 3 regulaminu IBOK.

Spółka zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Użytkownik dodatkowo powinien zadbać by niepowołane osoby nie otrzymały dostępu do jego konta. W tym celu należy:

 • przydzielone hasło dostępowe zmienić na własne po pierwszym logowaniu,
 • nie udostępniać hasła osobom trzecim
 • wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu IBOK

Dzięki IBOK Klient Spółki ma łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzymuje uprawnienia umożliwiające:

 • wgląd do aktualnych rozliczeń z możliwością ich przeglądania,
 • wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur,
 • analizowanie zużycia wody za dowolny okres
 • podanie stanu wodomierza,
 • przesyłanie do Spółki wiadomości/opinii/komentarzy/reklamacji,
 • otrzymywanie na bieżąco komunikatów m. in. o awarii,
 • pobranie podstawowych wniosków obowiązujących w Spółce,
 • sprawdzanie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna wodomierzy.

Zapraszamy do korzystania z IBOK

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 95 755 46 56 lub osobisty w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin.

Prezes Zarządu
Wiesław Zbiorczyk