IBOK - interentowa platforma e-usług

Lista dokumentów do pobrania

Sortuj według:

Dokument numer: 1/2018

Data dodania: 10.05.2023
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY -dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Dokument numer: 4/2018

Data dodania: 07.08.2018
Wniosek o zwrot nadpłaty na konto

Dokument numer: 3/2018 e-faktura

Data dodania: 07.08.2018
E-FAKTURA - e-Faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną. e-Faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., którzy spełniają następujące warunki: - posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, umowę o odbiór nieczystości ciekłych - posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne - zaakceptowali regulamin e-faktura

Dokument numer: 1/6/2018

Data dodania: 14.06.2018
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody, odprowadzenie ścieków
Liczba dokumentów: 20